Świątecznie

Publikacja przedwojennych świątecznych reklam przez Archiwum Państwowe M. St. Warszawy trochę mi utrudniła zadanie, ale udało się jednak znaleźć reklamę, która nie została w tym zbiorze zamieszczona. Oto świąteczna reklama wody do twarzy Scherk z czasopisma „Kobieta  w świecie i w domu” z 1938 roku. Wesołych Świąt!


Christmas time 

The publication of prewar Christmas press ads by the Warsaw State Archive made the taks a bit difficult for me, but I found the advertisement which wasn’t printed in this set. It is a Christmas advertisement of  the Scherk’s face water from the magazine Kobieta w Świecie i w Domu from 1938. Merry Christmas!

Reklamy

Dla wszystkich sprzątających, gotujących i piekących…

Na rysunkach:
Reklama prasowa produktów fabryki Persil w Bydgoszczy (prasa codzienna, lata 30.)
Reklama prasowa kremu Nivea (prasa codzienna, lata 20.)
Reklama prasowa kremu Nivea (prasa ilustrowana, lata 30.)
For all cleaning, cooking and baking…
On the pictures:
Press advertisement of Persil factory in Bydgoszcz products (daily newspaper, 30-ties)
Press advertisement of Nivea cream (daily newspaper, 20-ties)  [In spite of the homework, hands groomed with Nivea cream.]
Press advertisement of Nivea cream (daily newspaper, 30-ties)  [Strengthen the skin. Then the household work is leaving no unpleasant marks.]

Sunlajt, Schicht i Schicht-Lever

Gazeta Handlowa z 1928 roku donosiła, że powstała Polska Spółka Akcyjna „Sunlajt”, sprzymierzona z koncernem Lever Brothers i że nowa spółka zakupiła teren pod budowę fabryki swoich wyrobów (w Warszawie na Pelcowiźnie, dokładnej lokalizacji nie udało mi się na razie ustalić). Na rynku polskim pojawiły się mydła i płatki mydlane tej spółki (Sunlajt, Rinso, Lux) oraz proszek do czyszczenia Vim. Równolegle wzmacniała swoją pozycję na polskim rynku spółka Schicht, kupując w 1925 roku fabrykę na Szwedzkiej w Warszawie i uruchamiając w 1926 roku fabrykę w Trzebini. Od 1935 roku w Polsce Sunlajt i Schicht funkcjonują już wspólnie w ramach nowej spółki Schicht-Lever  S.A., wytwarzanie produktów Sunlajta przeniesiono (?) na Szwedzką.
Na rysunkach:
Okładka ulotki proszku do czyszczenia VIM (po 1935)
Okładka ulotki płatków mydlanych Lux (lata 30.)
Wnętrze ulotki płatków mydlanych Lux (lata 30.)
Sunlajt, Schicht and Schicht-Lever
Gazeta Handlowa [The Commercial Newspaper] from 1928 informed that Polska Spółka Akcyjna “Sunlajt” [the Polish joint-stock company Sunlajt, ”sunlajt” is an Polish pronunciation of English word “sunlight”],  allied with the Lever Brothers, had come into existence.  The new company purchased the land up to construction of the factory of its products (in Warsaw in Pelcowizna district, the accurate location I didn’t manage to find at the moment). Soaps and soap flakes of this company turned up to the Polish market (Sunlajt, Rinso, Lux) together with the Vim scouring powder. Parallelly on the Polish market a Schicht company strengthened its position buying in 1925 factory on Szwedzka Street in Warsaw (also in Pelcowizna) and starting production in the new factory located in Trzebinia (in 1926). From 1935 in Poland Sunlajt and Schicht are functioning together as part of the new company Schicht-Lever S.A. . Production of Sunlajt products were moved (?) to the factory at Szwedzka Street.
On the pictures:
Cover of the scouring powder VIM leaflet (after 1935)
Cover of the Lux soap flakes leaflet (30-ties) [How to laundry silk, wool and other colour delicacies]

Inside pages of the Lux soap flakes leaflet (30-ties)

Mydło z Jeleniem nie tylko dla ludu

Mydło z Jeleniem (Schicht-Lever S.A.) było kierowane w reklamach głównie do niezamożnych odbiorców, ale natrafiłam ostatnio również na taką reklamę. Do prania bielizny tej damy z pieskiem odpowiedniejsze by były płatki mydlane Lux, ale widocznie postanowiono rozszerzyć grupę odbiorców mydła.
na rysunku: reklama z prasy ilustrowanej, lata 30.
Soap with a Stag not only for low-earning people.
Soap with a Stag (Schicht-Lever S.A.)  was targeted  in advertisements mainly to consumers of modest means but I recently found also such an advertising. Lux soap flakes would be more suitable to washing the underwear of this lady with a doggy but apparently Schicht-Lever decided to widen the group of users of the soap.
on the picture: advertisement from illustrated press, 30-ties.