Tajemniczy Tokalon

Temat o marce Tokalon wywołała Mariana, publikując stare reklamy tu i tu.
Kosmetyki Tokalon były dość często reklamowane w przedwojennej polskiej prasie, ale głównie w taniej prasie codziennej. Trzy najczęściej reklamowane produkty to: krem sportowy Tokalon, Krem Odżywczy Tokalon („różowy”), Krem Tokalon („biały”) i puder Tokalon. Zwłaszcza reklamy kremów zawierają sporo nierealnych do spełnienia deklaracji. Ten brak realizmu dotyczy zwłaszcza czasu po jakim miały się pojawić efekty („Zbudź się młodsza jutro rano”), natomiast z punktu widzenia mechanizmów działania komunikacja była raczej prawidłowa. „Różowy” krem był oparty najprawdopodobniej na jakimś surowcu bogatym w hormony zwierzęce, świadczą o tym m.in.  wzmianki w reklamie o „wyciągu z komórek młodych zwierząt”. W latach trzydziestych kremy „hormonowe”, jak wtedy mawiano, były bardzo popularne i polecane do pielęgnacji cery dojrzałej. Jako źródło hormonów stosowano nie tylko placentę, ale także przetwory nadnerczy, tarczycy, jąder itd.. Mógł to być też np. krem bogaty w ceramidy, jako że jeden z patentów firmy Tokalon z lat trzydziestych zastrzega wykorzystanie ekstraktów m.in. ze świńskiej skóry.  Krem „biały” zawierał jako substancję czynną prawdopodobnie kwas salicylowy.
Archiwalne patenty wskazują na to, że Tokalon S.A. była firmą francuską, w Polsce jej wyroby dystrybuowała warszawska firma Ontax. W reklamach pojawiają się wzmianki o tym, że jest to marka szwajcarska (zwłaszcza we wcześniejszych źródłach) lub „paryska”, przywoływany jest również profesor Stejskal z Wiednia, jako twórca koncepcji stosowania wyciągów komórkowych. Na pewno w Polsce produkowano jedną z wersji pudru Tokalon (napis „wyrób krajowy” na opakowaniu) i być może również krem sportowy. Produkcja ta była najprawdopodobniej produkcją jedynie na rynek lokalny. Po 1945 roku marka Tokalon zniknęła z polskiego rynku. 

Na rysunkach: reklamy kosmetyków Tokalon, prasa codzienna, lata trzydzieste XXw.Mysterious Tokalon

The Tokalon subject evoked Mariana, publishing old advertisements here and here
Tokalon cosmetics quite often have been advertised in the prewar Polish press, but mainly in the cheap newspapers.  Three most often advertised products are: Tokalon sport cream, Nourishing Tokalon Cream („pink”), Tokalon Cream („white”) and Tokalon powder.  Especially advertisements of creams contain quite a lot of claims unrealistic for fulfilling.  This lack of the realism is regarding especially a time after which effects were supposed to appear („wake up younger tomorrow morning”), however from a point of view of mechanisms of action the communication was rather correct. „Pink” cream was most probably based on some raw material rich in animal hormones, as some ads mentioned „extract from cells of young animals”.  In the thirtieth years homone-based creams, were very popular and recommended for the aged skin.  The source of hormones was not only placenta, but also preserves of adrenal glands, thyroid gland, testicles etc..  It could be also e.g. cream rich in ceramides, since one of patents of the Tokalon company from the thirtieth is claiming use of tissue extracts among others of pig skin.   The „white” cream contained as active substance probably salicylic acid.
Archival patents are indicating, that Tokalon S.A. was a French company, in Poland a Warsaw Ontax company distributed its products.  Ads mentioned that Tokalon was Swiss brand (especially in earlier sources) or „Paris brand”, professor Stejskal from Vienna is also quoted, as the author of the concept of applying cellular extracts.  Certainly in Poland one of versions of Tokalon powder was produced (inscription „home-produced product” on the package) and perhaps also sport cream.  This production was most probably a production only to the local market.  After 1945 the Tokalon brand disappeared from the Polish market.  

On pictures: Tokalon ads from daily press (1930’s)
[Wake up younger tomorrow morning.]
[Younger with every morning. Today evening. Tomorrow morning.]
[One tube will bring you the white, smooth, velvet skin or the double repayment of spent money.  Use this unusual proposal today. (…)  It contains pure cream and oil along with miraculously bleaching and enhancing ingredients (…)]. 
[The last cosmetic novelties.  New etheric face powder.  Unusual beauty of the complexions with the minimal cost.]
[Beach suntan at home, in the own room, thanks to new sport cream.  He prevents burns and is giving golden suntan thanks to his new, recently discovered ingredients.  Apply it before coming off to the beach or walk in the sun.  Ah, what it is beautiful!  Fine tone without the burn.]
[She will never be a spinster]

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: