Strzeżcie się fryzjerzy!

Prawodawstwo wobec krótkich włosów.  


Trybunały niemieckie rozważały ostatnio cały szereg konfliktów, wynikłych na tle uczesania „a la garconne”. Okazuje się z decyzji, powziętych przez sędziów, że: 1. obcięcie włosów bez uprzedniej zgody małżonka może być powodem  słusznym do rozwodu, gdyż świadczy to o złem prowadzeniu się połowicy; 2. upoważnia narzeczonego do zrzucenia, z siebie wszelkich obowiązków, zarówno materjalnych, jak i moralnych, związanych z faktem zaręczyn. Fryzjer, który odważył się nadać główce niepełnoletniej Niemeczki kształt popularnego dziś „Bubikopfu”, nie otrzymawszy na to przyzwolenia ojca, może być pociągnięty do odpowiedzialności  i skazany — o ile nie będzie w stanie dowieść bona fide odnośnie wieku klijentki — za zadanie ,,obrażeń cielesnych”. Są jeszcze sędziowie w Berlinie.


Gazeta Fryzjerska 1.10.1927


Beware hairdressers!


Legislation towards short hair.  


German tribunals considered the entire sequence of conflicts recently, arising relating to the hairstyle „a la garconne”.  It turns out that from the decision, taken by judges, that: 1. the truncation of hair without the prior agreement of the husband can be a right reason for the divorce, because is providing bad conduct of the better half; 2. authorizes the fiancé for knocking off, from oneself of all duties, both material  as well as moral, associated with the fact of engagement.  Hairdresser which dared to grant  the underage German girl head the shape of popular today „Bubikopf”, not having received the consent of the father to it, can be called to account and sentenced  if isn’t able to prove the client’s age, for the objective, of „bodily injuries”.  There are still judges in Berlin.


Gazeta Fryzjerska 1.10.1927

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: