Profesjonalnie

Przed II Wojną Światową funkcjonowały trzy grupy profesjonalistów związanych z obrotem kosmetykami: drogiści i aptekarze (którzy zarówno wytwarzali kosmetyki jak i sprzedawali kosmetyki produkowane przemysłowo), fryzjerzy oraz kosmetyczki. Do drogistów i do fryzjerów kierowano prasę profesjonalną taką jak np. „Trybuna drogistowska”, „Drogista” czy „Powszechna gazeta fryzjerska” w których oczywiście zamieszczano sporo reklam. W prasie kierowanej do fryzjerów widać sporo reklam typowych kosmetyków profesjonalnych, przeznaczonych do użycia w salonie, nie wprowadzanych na rynek detaliczny – dominują w tym zakresie reklamy farb do włosów oraz preparatów do trwałej ondulacji i modelowania fryzury. W prasie drogistowskiej i w podręcznikach kierowanych do drogistów jest sporo reklam kosmetyków rynkowych oraz surowców do wytwarzania kosmetyków jak również specyficzne reklamy mające na celu zwiększenie zainteresowanie drogistów obrotem wyrobami gotowymi, o których napiszę w jednym z następnym wpisów.
Prasa przeznaczona specjalnie dla kosmetyczek (lub fryzjerów i kosmetyczek) pojawiła się w Polsce stosunkowo późno, bo pod koniec lat trzydziestych, wcześniej zaczęły się pojawiać periodyki związane z kosmetyką lekarską. Tu oprócz reklam kosmetyków widać sporo reklam aparatury zabiegowej.

Na rysunkach:
Reklama aparatów lekarsko-kosmetycznych
Reklama farby do włosów L’Oreal. „Powszechna gazeta fryzjerska”. 1929
Reklama wody do utrwalania ondulacji Ix (Odol).  „Powszechna gazeta fryzjerska”. 1929
Reklama surowców do produkcji kosmetyków. 

Professionally

Before the World War II in Poland three groups of the professionals associated with the cosmetic trade existed: druggists and pharmacists (which both produced cosmetics and sold industrial-scale produced cosmetics), hairdressers and beauticians.  To druggists and hairdressers a professional press was directed like e.g. „Trybuna drogistowska” [The Druggists’ Tribune], „Drogista” [The Druggist], “Powszechna gazeta fryzjerska” [General Newspaper for Hairdressers], where of course quite a lot of advertisements were being placed in.  In the press directed to hairdressers quite a lot of advertisements of typical professional cosmetics, intended to use in the saloon, not led to the retail market were published – advertisements of hair dyes and preparations for permanent waving and hair setting are dominating.  In the druggists’ journals and textbooks there are quite a lot of advertisements of cosmetics and raw materials for producing cosmetics as well as peculiar advertisements being aimed at increasing druggists’ interest in finished products resale, about which I’m going to write in one of next entries. 
Journals for beauticians (or for both hairdressers and beauticians) appeared in Poland relatively late, at the end of 1930’s, earlier periodicals connected to medical cosmetology appeared.  Here apart from advertisements of cosmetics one can see quite a lot of advertisements of professional apparatuses.

On pictures: 
Advertisement of medical-cosmetic apparatuses 
Advertisement of the  L’Oreal hair dye. „Powszechna gazeta fryzjerska”. 1929 
Advertisement of waving lotion Ix (Odol). „Powszechna gazeta fryzjerska„. 1929 
Advertisement of Itron cosmetic raw materials  
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: