Laboratorium Perfection

Laboratorium Perfection było jedną z najważniejszych warszawskich firm kosmetycznych w dwudziestoleciu międzywojennym. Asortyment nie dorównywał co prawda swoim rozmachem asortymentowi Pulsa, ale był bogaty i łącznie z kosmetykami importowanymi przez tę firmę obejmował wszystkie najważniejsze segmenty ówczesnego rynku kosmetycznego. Sztandarową marką Laboratorium Perfection była marka Abarid (w ofercie: krem, otrąbki do mycia twarzy, mydło, puder), swoją obecność w reklamach zaznaczał także krem do rąk o nazwie „Krem Prałatów”. Poza tym firma oferowała inne kremy, w tym do opalania, olejek do opalania, produkty do barwienia włosów, szampony, depilator, produkty przeciwpotne i inne kosmetyki. Laboratorium Perfection posiadało wyłączność na sprzedaż w Polsce francuskich marek Petrole Hahn (pielęgnacja włosów i skóry głowy) i Eau Vegetal (farby do włosów).
Kosmetyki produkowano początkowo przy ulicy Szpitalnej 10, później Śniadeckich 16, natomiast sklep firmowy mieścił się przy Marszałkowskiej 109. Właścicielem firmy był Stefan Pikulski, członek Związku Fabrykantów Wyrobów Perfumeryjno-Kosmetycznych  i Mydeł Toaletowych w Polsce, założonego w 1921r. Laboratorium Perfection i jego marki nie przetrwały wojny.


na rysunkach: 
Okładka i dwie strony wewnętrzne cennika Laboratorium Perfection z 1933 r.
Reklama prasowa pudru Abarid, lata trzydzieste XX w.
Reklama prasowa Kremu Prałatów,  lata trzydzieste XX w.
Reklama płynu do przyciemniania brwi i rzęs z okładki wydawnictwa reklamowego Laboratorium PerfectionLaboratorium Perfection (The Perfection Laboratory) was one of the most important Warsaw cosmetic companies in the interwar period.  Admittedly the assortment didn’t equal with Puls’ assortment, but it was quite wide an,  including cosmetics imported by this company, embraced through all most important sections of the contemporary cosmetic market.  An Abarid brand was a flagship brand of the Laboratorium Perfection (in stock: cream, oat brans for washing the face, soap, powder), in advertisements also a hand cream named Krem Prałatów [Cream of Prelates]  made its presence.  Apart from that the company offered other creams,  suntan cream and oil, products for dyeing hair, shampoos, depilatories, antiperspirant products and other beauty treatments.  The Perfection laboratory had an exclusiveness for sale in Poland of French brands Petrole Hahn (scalp and hair care) and Eau Vegetal (hair dyes).
Cosmetics were produced at the Szpitalna street 10 and later at the Śniadeckich street 16, however the shop selling own-label products was located at the Marszałkowska street 109.  Stefan Pikulski was the company owner, member of the Union  of Manufacturers of Perfume-cosmetic Products and Toilet Soaps in Poland, established in 1921r.  Laboratorium Perfection and its brands didn’t survive the II WW.

on pictures: 
The cover and two inside pages of the price list of the Laboratorium Perfection from 1933 
Press advertising of Abarid powder, 1930’s [Cosmetics main principle is to use plant-based powder, not blocking pores, granting the freshness the complexion and mats, in the shade of the complexion.  So there is plant-bassed, prepared on powdered bulbs of the white lily Abarid powder] 
Press advertising of Cream of Prelates, 1930’s [Hands smooth and white as the satin, without wrinkles and reddenings ensures the reliably softening and bleaching the epidermis Cream of Prelates]

 

Advertisement of liquid for darkening the eyebrow and eyelashes from the cover of the publication of the advertising Perfection Laboratory

 

Reklamy

Reklamy sygnowane cz 4. (62)

Pocztówka reklamująca krem Ultrasol, sygnowana Seifert. Najprawdopodobniej autorem był Franciszek Seifert (1900-1964), który w latach trzydziestych XXw. stworzył wiele materiałów reklamowych dla firm z Krakowa.


Postcard advertising Ultrasol cream, signed: Seifert.  The author was Franciszek Seifert (1900-1964), most probably, which in the 1930’s created a lot of publicity materials for companies from Cracow. 

Reklamy sygnowane cz 3. (17,18)Reklamy sklepowe wyrobów fabryki Koloryt z 1940 roku. Sygnowane: S. Jasiński.


Shop advertisements of products of the Koloryt factory from 1940.  Signed: S. Jasiński. 

Puder Tokalon (42)

Kosmetyki radioaktywne

Kosmetologia dwudziestolecia międzywojennego czerpała bardzo wiele z ówczesnych odkryć naukowych, nie tylko tych dotyczących bezpośrednio skóry. Jak to i dzisiaj bywa, wiele z tych zaczerpnięć było związanych z podążaniem za modą a nie tylko z możliwymi do udowodnienia efektami działania. Fascynacja zjawiskiem promieniotwórczości znalazła więc oczywiście swoje odbicie w obrazie rynku kosmetycznego. Jak donosi polskie wydanie podręcznika Gatefosse’a: „Liczba środków kosmetycznych radioaktywnych wzrasta z każdym dniem. Należy stwierdzić, iż publiczność przyjęła z dużym zainteresowaniem wprowadzenie tego nowego i tajemniczego poniekąd czynnika, do środków kosmetycznych, celem zachowania młodości i piękna”.  Gatefosse zauważa jednak, że kluczem do skuteczności tego typu preparatów jest utrzymanie odpowiedniego poziomu promieniowania przez cały okres przechowywania i stosowania kosmetyku i że producenci utrzymują w tajemnicy sposób zachowania tejże. Z pewnością większe szanse na utrzymanie odpowiednich parametrów miały kosmetyki przygotowywane w drogeriach na zamówienie.  Recepturę kremu radioaktywnego dla skóry suchej podaje m.in. receptariusz Bennetta z 1937 roku (na rysunku poniżej), jak widać bazowano w tym przypadku na solach radu i toru.
Najpopularniejszą międzynarodową marką kosmetyków radioaktywnych była francuska marka Tho-Radia, obecna również na rynku polskim. Kosmetyki Tho-Radia zawierały chlorek toru i bromek radu. Historię marki można znaleźć tu. W drogeriach można było dostać i inne produkty radioaktywne, nie tylko do celów kosmetycznych, jako przykład  – reklama soli radowo-jodowej z czasopisma dla drogistów.


na rysunkach:
Receptura kremu radioaktywnego do cery suchej (H.Bennett, The Cosmetic Formulary, London 1937)
Reklamy prasowe kosmetyków Tho-Radia, lata trzydzieste XX w.
Reklama prasowa Soli Rado-Jodowej, lata trzydziesta XX w.


Radioactive cosmetics

The cosmetic of the interwar period ladled a lot from contemporary scientific discoveries, not only of the ones concerning the skin directly.  As today a lot of activities was associated with following the fashion rather than with real activity and efficacy.  So fascination for the phenomenon of the radioactivity found its reflection in the cosmetic market of course.  The Polish edition of the Gatefosse’s textbook reports: „Number of radioactive cosmetic remedies is growing with each passing day.  One should state that the audience accepted introduction  of this new and, in a way, secret  factor to cosmetic remedies with great interest, in order to keep the youth and the beauty „.  However Gatefosse notices that keeping the appropriate level of radiation for the entire storage period  is a key to the effectiveness of preparations of this type and producers are keeping secret the way of maintaining this. So, cosmetics prepared on demand in drugstores had a better chance to keep right parameters, certainly. Among others the Bennett’s  formulary from 1937 presents the prescription for radioactive cream for dry skin (on the picture above), as one can see in this case the cream was based on salts of radium and thorium.
A French Tho-Radia brand was the most popular international brand of radioactive cosmetics, present also on the Polish market.  Tho-Radia cosmetics contained thorium chloride and radium bromide as the source of radioactivity.  It is possible to find the history of the brand here.  In drugstores it was possible to get  other radioactive products, not only for cosmetic purposes, as the example – advertisement of the radium-iodine salt from the druggist’s professional magazine.  

on pictures: 
Formulation of radioactive cream for dry  skin (H.Bennett, The Cosmetic Formulary, London 1937)
Press advertisings of cosmetics Tho-Radia, 1930’s [Tho-Radia creams, powders and lipstick are the source of the beauty. Tho-Radia cream and powder – source of the youth of the complexion]
Press ad of radium-iodine salt, 1930’s [Radium-iodine salt „Galen”.  Article which isn’t disappointing.  In view of the heightened propaganda in the circles of medicine doctors and the therapeutic period we are advising to get the radium-iodine salt.]

Gdzie by tu się zareklamować – cz. 6 (156)

Widokówka z Rabki, a na odwrocie reklama pasty do zębów Chlorodont…

Postcard from Rabka, and on the reverse advertisement of Chlorodont toothpaste… 

Pixavon raz jeszcze

Tym razem dwie reklamy prasowe i szklana butelka po szamponie w płynie. Na reklamach można zobaczyć wygląd torebek szamponu w proszku.
This time two press ads and the glass liquid shampoo bottle. On the ads one can see the appearance of powdered shampoo bags.