Dobrolin (198)

Pasty do butów Dobrolin (Fabryka Przetworów Chemicznych Dobrolin, F.A. i G. Pal, Warszawa, lata 30-te).

Packages of Dobrolin shoe polish (Fabryka Przetworów Chemicznych Dobrolin, F.A. i G. Pal, Warsaw, 1930’s). 

Reklamy

Dobrolin (199)

Rachunek firmowy (Fabryka Przetworów Chemicznych Dobrolin, F.A. i G. Pal, Warszawa, 1932). Kliknij aby powiększyć.

Company bill (Fabryka Przetworów Chemicznych Dobrolin, F.A. i G. Pal, Warsaw, 1932). Click to enlarge.


Dobrolin (197)

Oferta wyrobów fabryki Dobrolin (Fabryka Przetworów Chemicznych Dobrolin, F.A. i G. Pal, Warszawa, lata 30-te).

Products of Dobrolin factory (Fabryka Przetworów Chemicznych Dobrolin, F.A. i G. Pal, Warsaw, 1930’s). 

Dobrolin (193)

Etykiety preparatu do podłóg Tempo. (Fabryka Przetworów Chemicznych Dobrolin, F.A. i G. Pal, Warszawa). Lata 30. Kliknij na zdjęcie aby powiększyć.

Labels of Tempo floor treatment. (Fabryka Przetworów Chemicznych Dobrolin, F.A. i G. Pal, Warsaw, 1930′s). Click to enlarge.

Elida (196)

Opakowanie mydła Gala Elida (Schicht-Lever S.A., Warszawa, lata 30-te). Kliknij aby powiększyć.

Paper wrapping of Gala Elida soap bar (Schicht-Lever S.A., Warsaw, 1930′s). Click to enlarge.

Spis firm / Company Index

W górnym menu pojawiła się nowa kategoria – spis firm. Jest to pierwsza wersja, więc proszę nie bić, jeśli coś zgubiłam. Zwłaszcza, że przeszukałam na razie około połowy źródeł z lat 20-tych a 30-tych prawie nie ruszyłam. Komentarze uzupełniające moją wiedzę mile widziane.

On the upper menu a new category appeared – the Company Index.  It is the first version, so please do not beat me, if I lost something.  At the moment  I’ve searched about the half of sources from 1920s and almost I didn’t touch 1930s.  Comments supplementing my knowledge are heartly welcome.

Dobrolin (195)

Nota bankowa (Fabryka Przetworów Chemicznych Dobrolin, F.A. i G. Pal, Warszawa). 1923.

Bank note. (Fabryka Przetworów Chemicznych Dobrolin, F.A. i G. Pal, Warsaw). 1923.

Podręcznik dla drogistów (194)

Julian Zacharski. Podręcznik dla drogistów i pokrewnych zawodów. Kraków, nakładem autora, 1913.

Julian Zacharski. Handbook for druggists and similar professions, Cracow, with circulation of author, 1913)

Pefumeria Majola / Majola Perfumery (192)

Cennik i kalendarzyk na rok 1929, Perfumeria Majola (Perfumeria Majola, Warszawa)

Pocket diary and price list of Majola perfumery for y. 1929 (Perfumeria Majola, Warsaw)

Erdal (191)

Nagłówek rachunku firmowego (Erdal Zakłady Przemysłowe Spółka z o.o. w Zawierciu, filia w Krakowie Józef Lax i Syn, lata 20-te).

Bill’s letterhead. (Erdal Zakłady Przemysłowe Spółka z o.o. in Zawiercie, Jozef Lax and Son  production branch in Cracow, 1920’s)