Karta kolekcjonerska Saponia (338)

Karta z serii „Bajki Ezopa”. Czechosłowacja, lata 30-te. (kliknij żeby powiększyć)

Collector card advertising Saponia brand soap. Czechoslovakia, 30-ties. (Click to enlarge)

Korzeń mydlany / Soapwort root (237) (238)

Apteczna lub drogeryjna papierowa torebka na korzeń mydlany (korzeń mydlnicy, Saponaria officinalis). Nieużywana. Drukarnia Fr. Nowakowskiego (?), Grudziądz. Kliknij aby powiększyć.

Apothecary or drugstore paper bag for soapwort root (Saponaria officinalis). Unused. Printing Fr.Nowakowski (?), Grudziądz. Click to enlarge.

Dobrolin (193)

Etykiety preparatu do podłóg Tempo. (Fabryka Przetworów Chemicznych Dobrolin, F.A. i G. Pal, Warszawa). Lata 30. Kliknij na zdjęcie aby powiększyć.

Labels of Tempo floor treatment. (Fabryka Przetworów Chemicznych Dobrolin, F.A. i G. Pal, Warsaw, 1930′s). Click to enlarge.

Skóroblask (189)

Opakowanie pasty do obuwia Skóroblask. (Fabryka Przetworów Chemicznych w Warszawie. Lata 30.). Kliknij na zdjęcie aby powiększyć.

Tin of the Skóroblask shoe polish. (Fabryka Przetworów Chemicznych w Warszawie [Chemical Products Factory in Warsaw]. 1930’s). Click on the photo to enlarge.

Setzer & Werner (52)

Opakowanie ultramaryny do prania Setzer&Werner (J. Setzer i E. Werner Spółka Akcyjna, Warszawa)

Package of the Setzer&Werner’s ultramarine dye (J. Setzer i E. Werner Spółka Akcyjna, Warsaw)

Pasta do butów Społem / Społem shoe polish (183)

Puszka po paście do butów Społem (Związek Spółdzielni Spożywców RP, Zakłady wytwórcze w Kielcach, lata 30-te). Kliknij na zdjęcie aby powiększyć.

Tin of Społem shoe polish (Związek Spółdzielni Spożywców RP [Polish Association of the Cooperative of Food-Producers], Production Plant in Kielce, 1930’s). Click on the photo to enlarge.

Wycisk do mydła / Soap stamp (181)

Mosiężny wycisk do znakowania „Mydła warszawskiego”. Prawdopodobnie pochodzi z przełomu XIX i XX w.

Mydło Warszawskie [Warsaw Soap]. Brass stamp for soap bars marking. From turn of  19th and 20th centuries, probably.

Pasta do butów Jaśniej Słońca / Jaśniej Słońca shoe polish (171)

Opakowanie pasty do butów Jaśniej Słońca (Fabryka przetworów techno-chemicznych „Mary”, Warszawa, lata 30-te). Kliknij na zdjęcie aby powiększyć.

Tin of Jaśniej Słońca [Brighter than the Sun] shoe polish (Fabryka przetworów techno-chemicznych „Mary”, Warsaw, 1930′s). Click on the photo to enlarge.

Zaprawa do podłóg Dobrolin / Dobrolin floor treatment (169)

 

Puszka barwiącej zaprawy do podłóg Dobrolin. (Fabryka Przetworów Chemicznych Dobrolin, F.A. i G. Pal, Warszawa). Lata 30. Kliknij na zdjęcie aby powiększyć.

Tin of  Dobrolin colouring floor treatment. (Fabryka Przetworów Chemicznych Dobrolin, F.A. i G. Pal, Warsaw, 1930′s). Click on the photo to enlarge.

Puszka reklamowa Dobrolin / Dobrolin advertising tin (168)

Puszeczka reklamująca produkty Dobrolin. (Fabryka Przetworów Chemicznych Dobrolin, F.A. i G. Pal, Warszawa). Lata 30. Najprawdopodobniej w środku była pasta do butów. Kliknij na zdjęcie aby powiększyć.

Small tin advertising Dobrolin brand products, containing shoe polish most probably. (Fabryka Przetworów Chemicznych Dobrolin, F.A. i G. Pal, Warsaw, 1930’s). Click on the photo to enlarge.