Torebka na szczoteczkę do zębów / Toothbrush bag (241-244)

Apteczna lub drogeryjna papierowa torebka na szczoteczkę do zębów. Nieużywana. Drukarnia Fr. Nowakowskiego (?), Grudziądz. Kliknij aby powiększyć.

Apothecary or drugstore paper bag for toothbrush. Unused. Printing Fr.Nowakowski (?), Grudziądz. Click to enlarge.

Reklamy

Pralka / Washing machine (185)

„Pralka” mechaniczna do prania z gotowaniem.

Hand-operated washing-machine.

Pralka / Washing machine (75)

„Pralka” mechaniczna do prania z gotowaniem.

Hand-operated washing-machine.

Pralka / Washing machine (73)

„Pralka” mechaniczna do prania z gotowaniem

Hand-operated washing-machine.

Muzeum pralek Lee Maxwella

Jeśli chociaż trochę interesujecie się historią techniki musicie tu zajrzeć! Muzeum pralek Lee Maxwella to niesamowity zbiór starych, odrestaurowanych, sprawnych pralek. Od poruszanych ręcznie aż po takie z napędem mechanicznym. Jeśli obejrzycie do końca pierwszy filmik, to na końcu zobaczycie jeszcze aparat do trwałej ondulacji na gorąco :-). Link do strony muzeum tu.

If  you are interested, at least a bit, in a history of the technique you must look here! Lee Maxwell Museum of Washing Machines  is an incredible set of washing machines old, restored, still in working order.  From brought up by hand ones up to machines with the mechanical propulsion.  If you watch the first film until the end, at the end you will see apparatus for the hot permanent waving :-).  Link to the Museum website – here.I na koniec jeszcze dwa krótkie filmiki prezentujące pralki Maytag z napędem spalinowym. Ciekawe czy rurę wydechową montowano do pionu wentylacyjnego czy po prostu wystawiano za okno?
And for the end two brief films presenting Maytag washing machines powered by gasoline or petrol engines. Its interesting whether an exhaust pipe was being assembled to the vent stack or it was simply taking out behind the window? 

 

Ręczna pralka w całej okazałości (74)

The original, manually-operated washing machine