Ergasta (217)

Rachunek firmowy fabryki Ergasta (Ergasta, Starogard, 1916)

Ergasta company bill (Ergasta, Starogard, 1916)

Reklamy

Bruno Toerckler (215) (216) (255) (256)

Rachunki firmowe fabryki mydła Bruno Toerckler (Bruno Toerckler, fabryka mydła, Gdańsk, 1906, 1910, 1911). Kliknij aby powiększyć.

Soap factory Bruno Toerckler company bills (Bruno Toerckler, fabryka mydła, Gdańsk, 1906, 1910, 1911). Click to enlarge.

Fritzelak (201)

Kartka z bloczku reklamowego reklamującego lakier do podłóg Fritzelak (1911?). Datowanie trudne, bo data nabazgrana straszliwie. Korona w cenie wskazuje na lata przed rokiem 1920, a sygnatura na rysunku dodatkowo to potwierdza – autorem rysunku jest Adolf Karpellus (1862-1919).

A note from the notebook advertising floor-enamel Fritzelack (Fritzelak) (1911?). Difficult dating, because date is scribbled terribly.  Korona (K) in the price indicates years before the 1920, and the signature in the picture additionally  confirms it – Adolf Karpellus (1862-1919) is the author of the picture . 

Podręcznik dla drogistów (194)

Julian Zacharski. Podręcznik dla drogistów i pokrewnych zawodów. Kraków, nakładem autora, 1913.

Julian Zacharski. Handbook for druggists and similar professions, Cracow, with circulation of author, 1913)

Puls przed I Wojną Światową

Na rysunkach:
Etui na bilety kolejowe z reklamą mydeł Pulsa, wydane przez  Wagons-Lits na linię transsyberyjską (przed I Wojną Światową)
Celuloidowa reklama mydła Kosmos.
Reprodukcja reklamy prasowej (po 1892 r.)
Ulotka z lat 30. XX wieku, reprodukująca materiał reklamowy z 1868 roku.
Puls brand history before the I WW
1852 the first Puls’ soap manufacture started production
1869 – the factory at Daniłowiczowska 12 street started the soap production (Przemysł Mydlarski i Perfumeryjny Fryderyk Puls). Daniłowiczowska street was before the II World War very cosmetic address, at this street a few companies producing cosmetics were situated, among the others Colgate-Palmolive
1870 – the second Puls’ factory started production at Gęsia 95 street
1892 –  Puls is selling the company and the brand to Klementyna Napros. At Wierzbowa 11 the shop selling Puls brand products was opened. The other shop selling own-label products was opened at the Nowy Świat 41 street
1900 or 1902 – the company was converted into the joint-stock company. The factory receives the name Parowa Fabryka Mydeł Toaletowych, Perfum i Wyrobów Kosmetycznych Towarzystwa Akcyjnego Fryderyk Puls (the Steam Factory of Toilet Soaps, Perfume and Cosmetic Products of the Joint-stock Company of Frederick Puls)
Puls’products ended the French export into Russia getting the leading position on the local market.
On the pictures:
Case for tickets with the advertisement of Puls’ soaps,  issued by Wagons-Lits to the trans-Siberian line (before the I WW).
Celluloid advertisement of  Puls’ Kosmos soap.
Reproduction of the press advertisement (after 1892).
Leaflet from 30-ties, reproducing an old advert from 1868