Puls: Uroda

Reklamy prasowe marki Uroda (Fr. Puls, Warszawa). Kliknij aby powiększyć.

Press ads of Uroda brand by Fr. Puls. Click to enlarge.

Reklamy

Puls: varia

Reklamy prasowe różnych marek Pulsa. Kliknij aby powiększyć.

Press ads of various Puls’ brands.

Parfumerie d’Orient

Parfumerie d’Orient – reklamy prasowe. Kliknij aby powiększyć.

Press ads of Perfumerie d’Orient. Click to enlarge.

Krem Nivea / Nivea Creme

Reklamy prasowe kremu Nivea. Kliknij aby powiększyć.

Nivea Creme press ads. Click to enlarge.

Na tropie drogisty Vanka / In search of Druggist Vanek

Czytaliście „Przygody dobrego wojaka Szwejka”, prawda? Może pamiętacie, że na kartach tej powieści pojawia się drogista Jan Vanek z Kralup. Drogista Vanek jest postacią autentyczną. Zaczynał swoją karierę jako drogista w drogerii Josefa Kyselki w Kralupach (miasto na północ od Pragi), w 1913 roku w tychże Kralupach otworzył własną firmę produkującą kosmetyki i wyroby chemii gospodarczej, zmarł w 1927 roku. Przed II Wojną Światową na czechosłowackim rynku pojawił się płyn do płukania jamy ustnej Pragarol, postrzegany jako konkurencyjny w stosunku do Odolu. Pragarol był produkowany w Pradze przez firmę … Fr. Vanka (Frantiska?), może to był syn Haszkowego drogisty Vanka, może nie, trudno mi dotrzeć do źródłowych danych, bo czeska prasa drogistowska póki co nie scyfryzowana a do czeskich bibliotek fachowych pewnie szybko nie zawitam. Może ktoś z miłych czytelników podejmie trop?

Have you read „The Good Soldier Schweik,” right? You may remember that in the pages of this novel occurs druggist Jan Vanek of Kralupy. Druggist Vanek is a fact. He started his career as a druggist at Josef  Kyselka shop in Kralupy (town north of Prague). In 1913 he opened, also in Kralupy, his own factory, producing cosmetics and household chemicals. Jan Vanek died in 1927. Before World War II on the Czechoslovakian market appeared mouthwash Pragarol, seen as competitive to the Odol mouthwash. Pragarol was produced in Prague by the company of … Fr. Vanek (Frantisek?). Maybe he was a Vanek’s son, maybe not, I can’t  get to the source data.  Czech druggists newspapers are not digitalized so far and to the Czech professional libraries I probably will not come soon. Maybe anybody of kind readers will clue?

 

Pragarol (222)

Szyld metalowy, malowany, reklamujący płyn do płukania jamy ustnej Pragarol (Fr. Vanek, Praha, Czechosłowacja, późne lata 20-te lub lata 30-te). Kliknij aby powiększyć.

Metal, painted, sign advertising Pragarol mouthwash (Fr. Vanek, Praha, Czechoslovakia, late 1920s or 1930s). Click to enlarge.

Donatol (211)

Ulotka reklamująca wyroby fabryki Donatol (Chemiczna Fabryka Donatol, Wąbrzeźno, lata 20-te). Kliknij aby powiększyć.

Booklet advertising products of Donatol factory. (Chemiczna Fabryka Donatol, Wąbrzeźno, 1920s). Click to enlarge.

Erdal (203)

Karta zamówienia produktów fabryki Erdal (Erdal Zakłady Przemysłowe Spółka z o.o. w Zawierciu, filia w Krakowie Józef Lax i Syn, lata 20-te). Kliknij aby powiększyć.

Erdal factory order form. (Erdal Zakłady Przemysłowe Spółka z o.o. in Zawiercie, Jozef Lax and Son  production branch in Cracow, 1920’s). Click to enlarge.

Mydło Barskie (202)

Ulotka reklamująca mydło barskie (Wielkopolska Wytwórnia Chemiczna T.A., Poznań, 1927) oraz „rewje humoru i dancing towarzyski”. Kliknij aby powiększyć.

Leaflet advertising Bar’s soap (Wielkopolska Wytwórnia Chemiczna T.A., Poznań, 1927) and „revues of the humour and the social dance”. Click to enlarge.

Dobrolin (195)

Nota bankowa (Fabryka Przetworów Chemicznych Dobrolin, F.A. i G. Pal, Warszawa). 1923.

Bank note. (Fabryka Przetworów Chemicznych Dobrolin, F.A. i G. Pal, Warsaw). 1923.