Dobrolin (229)

Rachunek firmowy (Fabryka Przetworów Chemicznych Dobrolin, F.A. i G. Pal, Warszawa, 1943). Kliknij aby powiększyć.

Company bill (Fabryka Przetworów Chemicznych Dobrolin, F.A. i G. Pal, Warsaw, 1943). Click to enlarge.

Reklamy

Dobrolin (228)

Pismo firmowe (Fabryka Przetworów Chemicznych Dobrolin, F.A. i G. Pal, Warszawa, 1943). Kliknij aby powiększyć.

Company letter (Fabryka Przetworów Chemicznych Dobrolin, F.A. i G. Pal, Warsaw, 1943). Click to enlarge.

Pożytki płynące z czytania książek / Benefits coming from the reading

Ze specjalną dedykacją dla p. Piotra Rypsona

W chłodne, jesienne popołudnie, pijąc herbatę, podziwiam, chłonę i napawam się książką p. Piotra Rypsona poświęconą polskiemu projektowaniu graficznemu w  latach 1919-1949, i cóż widzą moje oczy? Reprodukcję papieru firmowego Zakładów przemysłowo-handlowych Wilbra opatrzonego logotypem z czarną główką. Schwarzkopfową czarną główką. Co oznacza, że torebka szamponu Czarna Główka (z włosopołyskiem) (tu) może pochodzić z lat 30-tych lub 40-tych.


With the special dedication to Piotr Rypson.

In the cool, autumn afternoon, drinking the tea, I am admiring, I am soaking up and I am delighting in the book of Piotr Rypson devoted to the Polish graphical design in 1919-1949 years, and what can see my eyes?  Reproduction of a letterhead of Wilbra company dressed with the black head.  Schwarzkopf’s black head.  It means, that bag of  the Black Head shampoo (with hair-shiner) (here) can come from 1930’s or 1940’s. 

Pitralon (152)

Ulotka płynu do pielęgnacji skóry Pitralon, produkowanego przez fabrykę Odol.
Leaflet of skin care lotion Pitralon produced by Odol Company in Lvov

Lwów: fabryka Odol

We Lwowie ulokowała się między innymi polska filia niemieckiej firmy Odol, założonej przez Karla Lingnera, produkującej płyny i inne wyroby przeznaczone do utrzymywania higieny jamy ustnej (marka „Odol” obecnie należy do koncernu farmaceutycznego GlaxoSmithKline). Fabryka oprócz produktów do higieny jamy ustnej produkowała m.in. toniki Pitralon oraz szampony Pixavon. Ciekawym chwytem reklamowym było pośrednie posłużenie się wizerunkiem Stefana Banacha w reklamie kosmetyków Odol. Zabieg ten był zresztą odzwierciedleniem bardzo silnego w tym okresie trendu nawiązywania do aktualnych zdobyczy nauki i techniki.
Na rysunkach:
„Odol  – w każdej kropli siła” Reklama z okładki broszury firmowej popularyzującej higienę jamy ustnej. („Odol, książeczka dla grzecznych dzieci”, Lwów, lata 30-te).
Reklama prasowa wyrobów do higieny jamy ustnej Odol, odwołująca się do postaci wybitnego polskiego matematyka, pochodzącego ze Lwowa, Stefana Banacha. (prasa kobieca, lata 30-te).
Strona tytułowa cennika z 1934 roku.
Lvov: the Odol factory
The Polish branch of the German Odol company, founded by Karl Lingner, was located in Lvov and produced mouthwashes and other mouth hygiene products (the “Odol” brand belongs today to the GlaxoSmithKline). The factory apart from mouthwashes and other dental hygiene products produced Pitralon skin care lotions and Pixavon shampoos among others. An interesting sales trick was indirect using of Stefan Banach image in the advertisement of Odol cosmetics. This trick reflects very strong ad trend of the period –  referring to current achievements of the science and technology.
On the pictures:
“Odol – the power in each drop”. The advertisement from a cover of a company brochure popularizing a mouth hygiene.  („Odol, książeczka dla grzecznych dzieci”, Lvov, 30-ties)
Press advertisements of oral care products Odol, referring to the outstanding Polish mathematician coming from Lvov – Stefan Banach. (womens’ magazine, 30-ties). [Scientific researches proved unquestionable preventive properties of Odol. Therefore ODOL is  recognised as an antiseptic and antibacterial product. Those who use ODOL in everyday mouth care protect their health, hence the saying that ODOL MEANS HEALTH FOR TEETH, MOUTH AND THROAT. Antiseptic and antibacterial ODOL, mouthwash, toothpaste.]
Front page of the Odol pricelist for the year 1934.