Spiess i Antiba / Spiess and Antiba (257)

Rachunek firmowy Spiessa z reklamą kosmetyków Antiba na odwrocie (Warszawa, 1937)

Spiess’ company bill with Antiba cosmetics advertising on the reverse side (Warsaw, 1937)

Reklamy

Antiba

Kliknij aby powiększyć.

Click to enlarge.

Przywieszka reklamowa Antiba/ Antiba advertising ticket

Kliknij na obrazek, żeby powiększyć i zobaczyć opis.

Click on the image to enlarge and see an description.

Gdzie by tu się zareklamować – cz. 8 (159)

Zeszyt do rachunków domowych reklamujący kosmetyki Antiba. Zwróćcie uwagę na specjalną rubrykę na wpisywanie wydatków na kosmetyki tej marki.


The special notebook for household calculations  advertising Antiba cosmetics.  Point out the special column for writing down expenses on cosmetics and toiletries of this brand. 


Antiba – prasowe reklamy pudru

Seria reklam prasowych pudru Antiba, prasa ilustrowana, późne lata trzydzieste XX w.


The series of Antiba powder ads from illustrated magazines, late 1930’s.

[Why to keep such a lovely face behind cards?  Using Antiba powder, you are looking charmingly even at the bridge lasting till the morning.]
[With the fox you looks beautiful, but it would be a hundred times more nicely, if for you didn’t cover your lovely face with such a fresh complexion.  Only an Antiba powder is ensuring such a complexion.]
[Ah these fruits!  It is necessary to take them off the table, because are covering the view for us for you.  So pretty and matt complexion you could have only then, when you constantly are using Antiba powder which is uncomparable.]
[You are still reading and covering the face.  We ask to put the book back, because is pleasantly to look at you.  Since you are constantly using Antiba powder, your complexion is really ravishing.]
[The more transparent veil would be more appropriate.  We could then delight our eyes with the view of your miraculous complexion.  You owe such a complexion to permanent using Antiba powder.]

Reklamy sygnowane cz 2. (exhibit no. 1)

Reklama sklepowa pudru Antiba, Lucjan Jagodziński (1897 – 1971)
Shop advertisement of Antiba powder by Lucjan Jagodziński (1897 – 1971)

Antiba

Antiba oddzieliła się jako odrębna firma od zakładów Spiessa (Przemysłowo-Handlowe Zakłady Chemiczne Ludwik Spiess i Syn S.A.) w roku 1929, jako marka kosmetyków Spiessa nazwa ta pojawia  się już wcześniej – dział „Antiba” powstał w roku 1924. Cennik wyrobów Spiessa z 1926 roku wymienia krem, otrąbki i dwa rodzaje pudru Abarid. Poza produkcją własnych kosmetyków Spiess dystrybuował również wyroby innych firm, m.in. Bourjois, Wolf & Sohn (Kaloderma) i in.  W zakładach Spiessa produkowano wiele surowców wykorzystywanych do produkcji kosmetyków – m.in. lanolinę, wyciągi tkankowe.
W 1936 asortyment Antiby jest już potężny, cennik wymienia dziewięć rodzajów kremów, płyny kosmetyczne (toniki i mleczka), pudry (puder Antiba w 12 odcieniach i puder „światłochronny”), żel i krem do rąk, produkty do higieny jamy ustnej Dentosan, szampon Savona i inne preparaty do pielęgnacji włosów i skóry głowy, mydła, depilatory, dezodoranty i inne wyroby kosmetyczne jak również spory asortyment wyrobów perfumeryjnych.


na rysunkach:
Reklama pudru Antiba, reprodukcja plakatu sygnowanego L. (Lucjan) Jagodziński, koniec lat trzydziestych XXw.
Przywieszka reklamująca żel do rąk Glycerijell i produkty do higieny jamy ustnej Dentosan, (awers i rewres) koniec lat trzydziestych XXw.
Fragment cennika kosmetyków Antiba, 1936.
Reklama surowców kosmetycznych Spiessa (w: S. Rutstein, W. Wojtkiewicz, Nowoczesna perfumeria, kosmetyka i mydlarstwo, Wilno, 1937)

Antiba separated as the independent company from the Spiess’ Factory  in 1929,  but as the brand of Spiess’ cosmetics this name appears earlier  – „Antiba” department in the Spiess’ Factory came into existence in 1924.  The price list of Spiess’ products from 1926 is mentioning cream, beauty-brans and two kinds of Abarid powder. Apart from the production of own cosmetics brands Spiess also distributed products of other companies, among others Bourjois, Wolf & Sohn (Kaloderma) etc.  At Spiess’ Factory a lot of raw materials used for the production of cosmetics were produced – among others lanolin and tissue extracts.  
In 1936 the Antiba assortment is already huge, the price list is enumerating nine kinds of creams, cosmetic liquids (lotions and milks), powders (Antiba powder in 12 shades and „light-protecting” powder), gel and hand cream, Dentosan brand products for the dental hygiene, Savona shampoo and other preparations for the scalp and hair care, soaps, depilators, deodorants and other cosmetic products as well as the considerable range of perfumery products. 

on pictures: 
Advertisement of Antiba powder, reproduction of poster signed L. (Lucjan) Jagodziński, late 1930’s.
Ticket advertising the Glycerijell hand gel and  Dentosan dental hygiene products, (the obverse and the reverse) late 1930’s
Fragment of the price list of Antiba cosmetics, 1936. 
Advertisement of  Spiess’ cosmetic raw materials (in: S. Rutstein, W. Wojtkiewicz, Nowoczesna perfumeria, kosmetyka i mydlarstwo [Modern perfumery, cosmetics and soap-making] , Vilnius, 1937) 

Wszystko już było? Cz. 2

Na rysunku:  reklama prasowa pudru Antiba, lata 30.
Everything was known? Part 2
On the picture: press ad of the Antiba powder, 30-ties.
[Before and today. Alchemist and the sorcerer or the witch have often produced preparations for beautifying the complexion using raw materials like minced bone of the bat, powdered insects and the like of ingredient. It isn’t necessary to explain how many losses  that kind of preparations could cause. Today the chemist and the biologist equipped into newest apparatus and devices are overseeing the production of  Antiba powder which is produced in conditions of the 100% of hygiene of the best raw materials the newest knowledge showed which. Antiba powder is a closing word in cosmetology]

Wszystko już było?

Wydawało wam się, że ampułki zawierające „skoncentrowane” substancje czynne to kosmetyczna nowinka przełomu XX i XXI wieku? Nic bardziej mylnego. Obejrzyjcie sobie załączoną reklamę ampułek Vitahorm Antiba z 1938 roku. Reklamę zamieszczono w dwutygodniku „Kobieta w świecie i w domu”  a więc w prasie popularnej a nie periodyku dla profesjonalistów. Oczywiście dziś ten produkt  (zawierający najprawdopodobniej kwas retinowy i estron) nie mógłby znaleźć się na rynku jako kosmetyk, natomiast ówczesne ustawodawstwo jak najbardziej dopuszczało  tego typu wyroby do obrotu na rynku detalicznym.


Everything was known?
You seemed, that  ampoules containing  concentrated active substances are cosmetic novelty of the end of 20th and the beginning of the 21st century? Nothing more erroneous. Look at the enclosed commercial of Vitahorm Antiba ampoules from 1938.The advertisement  was printed in the fortnightly magazine Kobieta w świecie i w domu  (Woman in the World and at Home) that is in the popular press rather than the periodical for professionalists. Of course today this product (containing most probably retinoic acid and oestrone) could not be on the market as cosmetic nowadays, however  legislation of the time authorised the sale of products of this type on the retail market.
[Vitahorm Antiba – rejuvenates, refreshes and nourishes the skin]