Schwarzkopf

Reklamy prasowe Szamponu z Czarną Główką. Kliknij aby powiększyć.

Press ads of Schwarzkopf shampoos („Czarna Główka” on the Polish pre-war market). Click to enlarge.

Reklamy

Czarna Główka / Black Head

Kliknij aby powiększyć.

Click to enlarge.

Pożytki płynące z czytania książek / Benefits coming from the reading

Ze specjalną dedykacją dla p. Piotra Rypsona

W chłodne, jesienne popołudnie, pijąc herbatę, podziwiam, chłonę i napawam się książką p. Piotra Rypsona poświęconą polskiemu projektowaniu graficznemu w  latach 1919-1949, i cóż widzą moje oczy? Reprodukcję papieru firmowego Zakładów przemysłowo-handlowych Wilbra opatrzonego logotypem z czarną główką. Schwarzkopfową czarną główką. Co oznacza, że torebka szamponu Czarna Główka (z włosopołyskiem) (tu) może pochodzić z lat 30-tych lub 40-tych.


With the special dedication to Piotr Rypson.

In the cool, autumn afternoon, drinking the tea, I am admiring, I am soaking up and I am delighting in the book of Piotr Rypson devoted to the Polish graphical design in 1919-1949 years, and what can see my eyes?  Reproduction of a letterhead of Wilbra company dressed with the black head.  Schwarzkopf’s black head.  It means, that bag of  the Black Head shampoo (with hair-shiner) (here) can come from 1930’s or 1940’s. 

Torebka po szamponie Czarna Główka / Black Head Shampoo bag (165)

Torebka po szamponie w proszku Czarna Główka (Wilbra sp. z o.o., Warszawa). Historie o Czarnej Główce i Czarnogłówce można przeczytać tu i tu.

Bag of shampoo powder Czarna Główka (Black Head) (Wilbra, sp. z o.o., Warsaw). Stories on Black Head and Black-Head you can read here and here.

Czarna główka czy Czarnogłówka? – cz. 2.

Osiwieję przez tego Aptekarza Drancza. Zaczynam podejrzewać, że miał jednak licencję na produkcję szamponów Schwarzkopfa. Na załączonej reklamie prasowej jest przedstawione opakowanie szamponu suchego, praktycznie identyczne z ówczesnymi opakowaniami niemieckimi. Tylko napisy są po polsku. Nie pozostaje mi nic innego jak uzbroić się w cierpliwość i szukać dalej materiałów pozwalających na wyjaśnienie tej zagadki. Część pierwsza historii czarnej główki jest tu.

Black-Head or Blackhead? – part 2.
I will go grey by this Pharmacist Drancz.  I am starting suspecting that  he had a license for the production of Schwarzkopf’s shampoos.  On the attached press advertising presented  dry shampoo package is, practically identical with German packages of the time, only inscriptions are in Polish. There’s nothing else I can do but be patient and search farther for materials allowing explanation of the mystery.  The first part of the black head story is here.