Erdal (342, 343)

skanowanie0004

Reklamy

Erdal (340, 341)

skanowanie0003

Erdal (338, 339)

skanowanie0002

Erdalowe linijki / Erdal’s rulers

Pamiętacie tabliczkę informującą o możliwości odbioru promocyjnych przyborów szkolnych? (tu) Mam już dwie promocyjne linijki, oczywiście z erdalową żabą. Linijki typowe, z przodu skala i żaba, z tyłu tabliczka mnożenia, ale na jednej z linijek znalazł się bonusik: ściąga z geometrii.

 

Remember the plaque informing about the possibility of receiving promotional school supplies? (here) Now I have two promotional rulers of course with Erdal’s frog. Rulers are totally typical: in the front – the scale and the Frog, on the back  – the multiplication table, but on one of the rulers had bonus insert inside :-): cheat sheet of geometry.

Erdal (204)

Torebka reklamowa Erdal (Erdal Zakłady Przemysłowe Spółka z o.o. w Zawierciu, filia w Krakowie Józef Lax i Syn).

Paper bag advertising Erdal products. (Erdal Zakłady Przemysłowe Spółka z o.o. in Zawiercie, Jozef Lax and Son  production branch in Cracow).

Erdal (203)

Karta zamówienia produktów fabryki Erdal (Erdal Zakłady Przemysłowe Spółka z o.o. w Zawierciu, filia w Krakowie Józef Lax i Syn, lata 20-te). Kliknij aby powiększyć.

Erdal factory order form. (Erdal Zakłady Przemysłowe Spółka z o.o. in Zawiercie, Jozef Lax and Son  production branch in Cracow, 1920’s). Click to enlarge.

Erdal (191)

Nagłówek rachunku firmowego (Erdal Zakłady Przemysłowe Spółka z o.o. w Zawierciu, filia w Krakowie Józef Lax i Syn, lata 20-te).

Bill’s letterhead. (Erdal Zakłady Przemysłowe Spółka z o.o. in Zawiercie, Jozef Lax and Son  production branch in Cracow, 1920’s)

Erdal (14)

Reklama sklepowa pasty do obuwia Erdal (Erdal Zakłady Przemysłowe Spółka z o.o. w Zawierciu, filia w Krakowie Józef Lax i Syn) Lata 30.

 

Shop advertisement of the Erdal shoe polish (Erdal Zakłady Przemysłowe Spółka z o.o. in Zawiercie, Jozef Lax and Son  production branch in Cracow, 1930′s)

 

 

 

Gdzie by tu się zareklamować – cz. 9

Na pozór zwykła kuchenna puszka na paprykę, nic nie wskazuje na związki z kosmetykami i chemią gospodarczą.
Seemingly ordinary kitchen paprika metal tin, nothing is pointing to cosmetics or household products.

A w środku … reklama pasty do butów Erdal 🙂
And in the inside… advertisement of the Erdal shoe polish 🙂 [For the urban footwear only one shoe polish exists.  Erdal with the red little frog.  At the purchase demand only Erdal with the red little frog.]


Przez dziecko do matki cz. 4 (161)

Metalowy szyld informujący o wymianie promocyjnych kuponów Erdala na przybory szkolne – zapewne też promocyjne :-).

Metal sign announcing  the exchange of promotional Erdal coupons for the school equipment – probably also promotional :-).