Pasta do butów Jaśniej Słońca / Jaśniej Słońca shoe polish (171)

Opakowanie pasty do butów Jaśniej Słońca (Fabryka przetworów techno-chemicznych „Mary”, Warszawa, lata 30-te). Kliknij na zdjęcie aby powiększyć.

Tin of Jaśniej Słońca [Brighter than the Sun] shoe polish (Fabryka przetworów techno-chemicznych „Mary”, Warsaw, 1930′s). Click on the photo to enlarge.

Gdzie by tu się zareklamować – cz. 10 (170)

A tym razem nie mam pojęcia do czego służył ten przedmiot. Mała, płytka miseczka z dziurką, służącą prawdopodobnie do przykręcenia tejże miseczki do czegoś. Trochę za mała chyba jak na miseczkę na drobne, przykręcaną do lady sklepowej (średnica 5,5cm). W każdym razie reklama dotyczy zaprawy do podłóg „Jaśniej Słońca” produkowanej przez warszawską Fabrykę przetworów techno-chemicznych „Mary”.

And this time I do not have a clue what this object was used for.  Small, shallow bowl with the hole, probably for screwing this bowl to something.  A bit too small as a bowl for change, screwed to the shop counter (diameter 5.5 cm).  In any case the advertisement is regarding floor pretreatment Jaśniej Słońca [brightly than the Sun] produced by the Warsaw factory Mary (Fabryka przetworów techno-chemicznych „Mary”).