Czwiklitzera notatnik praktycznych gospodyń / Czwiklitzer’s notebook for practical housewives

„Pralniczy” notesik reklamujący wyroby marki Czwiklicer, lata 30-te. Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć.

Laundry notebook advertising soap and home care products from Czwiklitzer’s Factory, 1930’s. Click on the photo to enlarge.

Reklamy

Dla wszystkich sprzątających, gotujących i piekących…

Na rysunkach:
Reklama prasowa produktów fabryki Persil w Bydgoszczy (prasa codzienna, lata 30.)
Reklama prasowa kremu Nivea (prasa codzienna, lata 20.)
Reklama prasowa kremu Nivea (prasa ilustrowana, lata 30.)
For all cleaning, cooking and baking…
On the pictures:
Press advertisement of Persil factory in Bydgoszcz products (daily newspaper, 30-ties)
Press advertisement of Nivea cream (daily newspaper, 20-ties)  [In spite of the homework, hands groomed with Nivea cream.]
Press advertisement of Nivea cream (daily newspaper, 30-ties)  [Strengthen the skin. Then the household work is leaving no unpleasant marks.]