Schicht-Lever: Lux

Reklamy prasowe marki Lux. Kliknij aby powiększyć.

Press ads of Lux brand. Click to enlarge.

Reklamy

Gwiazdy ekranu reklamują kosmetyki / Movie stars advertise cosmetics

Wspieranie kampanii reklamowych kosmetyków wizerunkami gwiazd ekranu jest tak starym zabiegiem jak sama historia srebrnego ekranu i przemysłowej produkcji kosmetyków. Czytelnicy prasy polskiej pod koniec lat trzydziestych mieli okazję, podobnie jak dziś, obejrzeć reklamy importowanych kosmetyków Max Factor, zachwalanych przez hollywoodzkie gwiazdy. Wizerunkiem Normy Schearer wspierało swoją kampanię mydło toaletowe Lux (Schicht-Lever S.A.), Pola Negri występowała w reklamach kosmetyków Śnieg Tatrzański Falkiewicza. Najdalej w tego typu kampanii poszła poznańska fabryka kosmetyków Żaka wydając albumik z fotosami polskich aktorów i aktorek okraszonymi reprodukcjami autografów zachwalających kosmetyki Żaka. W prasie odbiciem tej kampanii były reklamy Przemysławki, którą promował Jan Kiepura. Żak zresztą, dość złośliwie, opatrzył albumik mottem „cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie”, co było aktualne zarówno w odniesieniu do gwiazd ekranu jak i kosmetyków.

Backing up an advertising campaigns of cosmetics with images of movie stars is such an old trick as very history of the cinema and the industrial manufacture of cosmetics.  Readers of the Polish press at the end of thirties were supposed, as similarly as today, to watch the advertisements of imported Max Factor cosmetics recommended by Hollywood stars.  The Lux bath soap (Schicht-Lever S.A.) supported its campaign up with the image of  Norma Scheare, Pola Negri appeared in ads of Snieg Tatrzański [Tatra Snow] cosmetics by Falkiewicz.  Farthest in the campaign of this type a Poznań Żak’s factory of cosmetics went publishing the small book with stills of Polish actors and actresses spiced up with reproductions of autographs recommending Żak perfumes and beauty treatments. In the press this campaign was refelected by Przemysławka ads which promoted Jan Kiepura.  Żak as a matter of fact, quite maliciously, provided the small book of illustrations with the epigraph meaning „the grass is always greener on the other side of the fence, alone you don’t know what you have” what was still standing both with reference to movie stars as well as cosmetics.

na rysunkach (kliknij aby powiększyć):

Ada Sari w albumie reklamującym kosmetyki Żaka, Norma Schearer w reklamie mydła Lux, Pola Negri w folderach reklamowych Falkiewicza, Reklama prasowa kosmetyków Max Factor

on pictures (click to enlarge): 

Ada Sari advertising beauty treatments by Żak, Norma Schearer in the advertisement of  Lux soap, Pola Negri  in an advertising brochures of Falkiewicz, Press ad of Max Factor cosmetics

Ulotka płatków mydlanych Lux / Lux soap flakes leaflet (179)

Ulotka reklamująca płatki mydlane Lux (Sunlajt, Schicht-Lever S.A., Warszawa, lata 30-te). Kliknij na zdjęcie aby powiększyć.

Leaflet advertising Lux soap flakes (Sunlajt, Schicht-Lever S.A., Warsaw, 1930’s). Click on the photo to enlarge.

Sunlajt, Schicht i Schicht-Lever

Gazeta Handlowa z 1928 roku donosiła, że powstała Polska Spółka Akcyjna „Sunlajt”, sprzymierzona z koncernem Lever Brothers i że nowa spółka zakupiła teren pod budowę fabryki swoich wyrobów (w Warszawie na Pelcowiźnie, dokładnej lokalizacji nie udało mi się na razie ustalić). Na rynku polskim pojawiły się mydła i płatki mydlane tej spółki (Sunlajt, Rinso, Lux) oraz proszek do czyszczenia Vim. Równolegle wzmacniała swoją pozycję na polskim rynku spółka Schicht, kupując w 1925 roku fabrykę na Szwedzkiej w Warszawie i uruchamiając w 1926 roku fabrykę w Trzebini. Od 1935 roku w Polsce Sunlajt i Schicht funkcjonują już wspólnie w ramach nowej spółki Schicht-Lever  S.A., wytwarzanie produktów Sunlajta przeniesiono (?) na Szwedzką.
Na rysunkach:
Okładka ulotki proszku do czyszczenia VIM (po 1935)
Okładka ulotki płatków mydlanych Lux (lata 30.)
Wnętrze ulotki płatków mydlanych Lux (lata 30.)
Sunlajt, Schicht and Schicht-Lever
Gazeta Handlowa [The Commercial Newspaper] from 1928 informed that Polska Spółka Akcyjna “Sunlajt” [the Polish joint-stock company Sunlajt, ”sunlajt” is an Polish pronunciation of English word “sunlight”],  allied with the Lever Brothers, had come into existence.  The new company purchased the land up to construction of the factory of its products (in Warsaw in Pelcowizna district, the accurate location I didn’t manage to find at the moment). Soaps and soap flakes of this company turned up to the Polish market (Sunlajt, Rinso, Lux) together with the Vim scouring powder. Parallelly on the Polish market a Schicht company strengthened its position buying in 1925 factory on Szwedzka Street in Warsaw (also in Pelcowizna) and starting production in the new factory located in Trzebinia (in 1926). From 1935 in Poland Sunlajt and Schicht are functioning together as part of the new company Schicht-Lever S.A. . Production of Sunlajt products were moved (?) to the factory at Szwedzka Street.
On the pictures:
Cover of the scouring powder VIM leaflet (after 1935)
Cover of the Lux soap flakes leaflet (30-ties) [How to laundry silk, wool and other colour delicacies]

Inside pages of the Lux soap flakes leaflet (30-ties)