Odol: varia

Reklamy prasowe różnych wyrobów firmy Odol. Kliknij aby powiększyć.

Press ads of various Odol products. Click to enlarge.

Reklamy

Fokstrot Pixavon / The Pixavon Fox-Trott (150)

Nuty fokstrota Pixavon reklamującego szampon do włosów (Przemysł Chemiczno-Kosmetyczny Odol Cie S.A., Lwów). Kliknij aby powiększyć.

Notes of the Pixavon foxtrot advertising the shampoo (Odol Cie S.A., Lvov, 1930’s). Click to enlarge.

Odol (55)

Ulotka produktów do higieny jamy ustnej Odol (Przemysł Chemiczno-Kosmetyczny Odol Cie S.A., Lwów) promująca  właściwe nawyki higieniczne wśród dzieci. („Odol, książeczka dla grzecznych dzieci”, Lwów, lata 30-te). Kliknij aby powiększyć.
Leaflet of the Odol toothpastes and mouthwashes promoting appropriate hygienic habits amongst children  (Odol Cie S.A., Lvov, 1930′s). Click to enlarge.

Pixavon (163)

Butelka po szamponie Pixavon (Przemysł Chemiczno-Kosmetyczny Odol Cie S.A., Lwów, lata 30-te). Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć.

Pixavon shampoo bottle (Odol Cie S.A., Lvov, 1930’s). Click on the photo to enlarge.

Odol na upały

Odol – for the hot season.  


During the arduous journey, during dust and heat the Odol is essential.  Against bacteria and for refreshing the oral cavity worldwide Odol is being used.  The known universally Odol flacon is perfect during the journey.  Don’t set off on a journey without the travelling Odol flacon. 

Profesjonalnie

Przed II Wojną Światową funkcjonowały trzy grupy profesjonalistów związanych z obrotem kosmetykami: drogiści i aptekarze (którzy zarówno wytwarzali kosmetyki jak i sprzedawali kosmetyki produkowane przemysłowo), fryzjerzy oraz kosmetyczki. Do drogistów i do fryzjerów kierowano prasę profesjonalną taką jak np. „Trybuna drogistowska”, „Drogista” czy „Powszechna gazeta fryzjerska” w których oczywiście zamieszczano sporo reklam. W prasie kierowanej do fryzjerów widać sporo reklam typowych kosmetyków profesjonalnych, przeznaczonych do użycia w salonie, nie wprowadzanych na rynek detaliczny – dominują w tym zakresie reklamy farb do włosów oraz preparatów do trwałej ondulacji i modelowania fryzury. W prasie drogistowskiej i w podręcznikach kierowanych do drogistów jest sporo reklam kosmetyków rynkowych oraz surowców do wytwarzania kosmetyków jak również specyficzne reklamy mające na celu zwiększenie zainteresowanie drogistów obrotem wyrobami gotowymi, o których napiszę w jednym z następnym wpisów.
Prasa przeznaczona specjalnie dla kosmetyczek (lub fryzjerów i kosmetyczek) pojawiła się w Polsce stosunkowo późno, bo pod koniec lat trzydziestych, wcześniej zaczęły się pojawiać periodyki związane z kosmetyką lekarską. Tu oprócz reklam kosmetyków widać sporo reklam aparatury zabiegowej.

Na rysunkach:
Reklama aparatów lekarsko-kosmetycznych
Reklama farby do włosów L’Oreal. „Powszechna gazeta fryzjerska”. 1929
Reklama wody do utrwalania ondulacji Ix (Odol).  „Powszechna gazeta fryzjerska”. 1929
Reklama surowców do produkcji kosmetyków. 

Professionally

Before the World War II in Poland three groups of the professionals associated with the cosmetic trade existed: druggists and pharmacists (which both produced cosmetics and sold industrial-scale produced cosmetics), hairdressers and beauticians.  To druggists and hairdressers a professional press was directed like e.g. „Trybuna drogistowska” [The Druggists’ Tribune], „Drogista” [The Druggist], “Powszechna gazeta fryzjerska” [General Newspaper for Hairdressers], where of course quite a lot of advertisements were being placed in.  In the press directed to hairdressers quite a lot of advertisements of typical professional cosmetics, intended to use in the saloon, not led to the retail market were published – advertisements of hair dyes and preparations for permanent waving and hair setting are dominating.  In the druggists’ journals and textbooks there are quite a lot of advertisements of cosmetics and raw materials for producing cosmetics as well as peculiar advertisements being aimed at increasing druggists’ interest in finished products resale, about which I’m going to write in one of next entries. 
Journals for beauticians (or for both hairdressers and beauticians) appeared in Poland relatively late, at the end of 1930’s, earlier periodicals connected to medical cosmetology appeared.  Here apart from advertisements of cosmetics one can see quite a lot of advertisements of professional apparatuses.

On pictures: 
Advertisement of medical-cosmetic apparatuses 
Advertisement of the  L’Oreal hair dye. „Powszechna gazeta fryzjerska”. 1929 
Advertisement of waving lotion Ix (Odol). „Powszechna gazeta fryzjerska„. 1929 
Advertisement of Itron cosmetic raw materials  

Rax i Pittylen – mydła z fabryki Odol

Reklama z katalogu fabryki i hurtowni Barcikowskiego z 1930r. 

Rax and Pittylen – soap brands from the Odol factory

Advertisement from the catalogue of the factory and the warehouse of Barcikowski from year 1930. [Odol: mouthwash, toothpaste, toothsoap, Pixavon: liquid and powdered shampoo, Rax: toilet soap, bathing soap and shaving soap, Pittylen: toilet soap and sulphur soap, also powdered – 250 grams in bag.]

Czwarty do brydża

Na rysunku: Bloczek do zapisu brydżowego z reklamą kosmetyków Odol. Lata 30.

Fourth for the bridge

On the picture: notepad for the bridge notation with Odol cosmetics advertisement. 30-ties. 

[Odol toothpaste produced of the best raw materials, cleanses teeth and removes tartar.]

Lwów: fabryka Odol

We Lwowie ulokowała się między innymi polska filia niemieckiej firmy Odol, założonej przez Karla Lingnera, produkującej płyny i inne wyroby przeznaczone do utrzymywania higieny jamy ustnej (marka „Odol” obecnie należy do koncernu farmaceutycznego GlaxoSmithKline). Fabryka oprócz produktów do higieny jamy ustnej produkowała m.in. toniki Pitralon oraz szampony Pixavon. Ciekawym chwytem reklamowym było pośrednie posłużenie się wizerunkiem Stefana Banacha w reklamie kosmetyków Odol. Zabieg ten był zresztą odzwierciedleniem bardzo silnego w tym okresie trendu nawiązywania do aktualnych zdobyczy nauki i techniki.
Na rysunkach:
„Odol  – w każdej kropli siła” Reklama z okładki broszury firmowej popularyzującej higienę jamy ustnej. („Odol, książeczka dla grzecznych dzieci”, Lwów, lata 30-te).
Reklama prasowa wyrobów do higieny jamy ustnej Odol, odwołująca się do postaci wybitnego polskiego matematyka, pochodzącego ze Lwowa, Stefana Banacha. (prasa kobieca, lata 30-te).
Strona tytułowa cennika z 1934 roku.
Lvov: the Odol factory
The Polish branch of the German Odol company, founded by Karl Lingner, was located in Lvov and produced mouthwashes and other mouth hygiene products (the “Odol” brand belongs today to the GlaxoSmithKline). The factory apart from mouthwashes and other dental hygiene products produced Pitralon skin care lotions and Pixavon shampoos among others. An interesting sales trick was indirect using of Stefan Banach image in the advertisement of Odol cosmetics. This trick reflects very strong ad trend of the period –  referring to current achievements of the science and technology.
On the pictures:
“Odol – the power in each drop”. The advertisement from a cover of a company brochure popularizing a mouth hygiene.  („Odol, książeczka dla grzecznych dzieci”, Lvov, 30-ties)
Press advertisements of oral care products Odol, referring to the outstanding Polish mathematician coming from Lvov – Stefan Banach. (womens’ magazine, 30-ties). [Scientific researches proved unquestionable preventive properties of Odol. Therefore ODOL is  recognised as an antiseptic and antibacterial product. Those who use ODOL in everyday mouth care protect their health, hence the saying that ODOL MEANS HEALTH FOR TEETH, MOUTH AND THROAT. Antiseptic and antibacterial ODOL, mouthwash, toothpaste.]
Front page of the Odol pricelist for the year 1934.