Falkiewicz (61)

Ulotka reklamująca kosmetyki produkowane w  Fabryce Perfum i Kosmetyków Falkiewicza w Poznaniu, 1936.

Leaflet advertising  perfumes from Falkiewicz’s Factory (Falkiewicz’s Parfume and Cosmetic Factory in Poznan, 1936)

Reklamy

Fabryka Falkiewicza

Wacław Falkiewicz założył swoją firmę w 1911 roku w Paryżu. Po I Wojnie Światowej przeniósł produkcję do Poznania. W latach 30-tych marki kosmetyków Falkiewicza należały do najszerzej reklamowanych na polskim rynku. Asortyment fabryki Falkiewicza obejmował prawie wszystkie najważniejsze segmenty ówczesnego rynku kosmetycznego: kremy pielęgnacyjne (Śnieg Tatrzański, Krem Tatrzański), kremy ochronne (krem Lipowy), kremy i wody toaletowe do cery tłustej (Smile), szampony do włosów ciemnych i jasnych (Śnieg Tatrzański), preparaty do higieny jamy ustnej (Odonto) oraz szeroki asortyment wyrobów perfumeryjnych. W folderach reklamowych do promocji marki Śnieg Tatrzański Falkiewicz wykorzystywał wizerunek Poli Negri.
W 1950r. na mocy zarządzenia Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego, zarząd nad fabryką Falkiewicza powierzono Zjednoczonym Zakładom Przemysłu Kosmetycznego w Warszawie.
Na rysunkach:
Foldery reklamowe Falkiewicza z lat 30-tych.
Rewers jednego z folderów reklamowych.
Fragment jednego z folderów reklamowych.
Reklama sklepowa kremu Śnieg Tatrzański (lata 30-te)
Falkiewicz’s factory

Wacław Falkiewicz established his company in 1911 in Paris.  After the World War I he moved the production to Poznań.  In 1930’s brands of Falkiewicz’s cosmetics belonged to most widely advertised on the Polish market.  The assortment of the Falkiewicz factory embraced almost all most important sections of the contemporary cosmetic market: face creams (Śnieg Tatrzański [Tatra Snow], Krem Tatarzański [Tatra Cream]), sport creams (krem Lipowy [Limewood cream]), creams and toilet waters to the oily complexion (Smile), shampoos to dark and fair hair (Tatra Snow), preparations to the dental hygiene (Odonto) and wide assortment of perfume products.  In an advertising brochures Falkiewicz used for the promotion of the Śnieg Tatrzański brand image of Pola Negri.  In 1950 on the legal validity of the order of the Agricultural and Food Industry Minister, the management of the Falkiewicz’s factory was entrusted to the United Plants of the Cosmetic Industry in Warsaw (Zjednoczone Zakłady Przemysłu Kosmetycznego w Warszawie).
On pictures:
Advertising brochures of Falkiewicz’s cosmetics from 1930’s.
Reverse of one of an advertising brochures. [A beauty is a joie de vivre. You will get it using constantly high-value and effective products of Falkiewicz. 25 years Falkiewicz factory of perfume and cosmetics.  The Tatra Snow is extending the youth.]
Fragment of one of an advertising brochures.  [Our famous countrywoman Pola Negri, Mdivani Princess, is enrapturing the entire world with his charming complexion.  For looking after the alabastrine complexion of the body he isn’t applying foreign cosmetics, but constantly and only a Tatra Snow.]
Shop advertisement of cream Śnieg Tatrzański [Tatra Snow] [Perfect before powder, matte cream, Tatra Snow]