Puls: Uroda

Reklamy prasowe marki Uroda (Fr. Puls, Warszawa). Kliknij aby powiększyć.

Press ads of Uroda brand by Fr. Puls. Click to enlarge.

Reklamy

Puls: varia

Reklamy prasowe różnych marek Pulsa. Kliknij aby powiększyć.

Press ads of various Puls’ brands.

Puls: 333

Reklamy prasowe marki 333 Pulsa. Kliknij aby powiększyć.

Press ads of 333 brand by Fr. Puls. Click to enlarge.

Mydło dla dzieci Pulsa / Puls’ baby soap (253)

Reklama sklepowa mydła dla dzieci Pulsa (Fryderyk Puls S.A., Warszawa). Lata 30. Sygnowana J. Zoller. Kliknij aby powiększyć.

Shop advertisement of Puls’ baby soap  (Fryderyk Puls S.A., Warsaw, 1930s). Signed: J. Zoller. Click to enlarge.

Mydło Kosmos / Kosmos soap (188)

Celuloidowa reklama mydła Kosmos. (Fryderyk Puls S.A., Warszawa, lata 20.).

Celluloid advertising plate of Kosmos soap (Fryderyk Puls S.A., Warsaw, 1920’s). 

Etui na bilet / Ticket case (186)

Etui na bilety kolejowe z reklamą mydeł Pulsa, wydane przez  Wagons-Lits na linię transsyberyjską (przed I Wojną Światową). (Fryderyk Puls S.A., Warszawa). Kliknij na zdjęcie aby powiększyć.

Case for tickets with the advertisement of Puls’ soaps,  issued by Wagons-Lits to the trans-Siberian line (before the I WW). (Fryderyk Puls S.A., Warsaw). Click on the photo to enlarge.

Szampon Pulsa / Puls’ shampoo (5)

Reklama sklepowa szamponów Pulsa (Fryderyk Puls S.A., Warszawa, lata 30. XX. w.).

Shop advertisement of Puls’ shampoos (Fryderyk Puls S.A., Warsaw, 1930’s)

Uroda Pulsa / Puls’ Uroda brand (6)

Reklama sklepowa pudru Uroda (Fryderyk Puls S.A., Warszawa, lata 30. XX. w.).

Shop advertisement of Puls’ Uroda face powder (Fryderyk Puls S.A., Warsaw, 1930’s)

Puder Pulsa / Puls’ face powder (36)

Opakowanie pudru Pulsa (Fryderyk Puls S.A., Warszawa). Lata 30. Kliknij na zdjęcie aby powiększyć.

Package of the Puls’ face powder  (Fryderyk Puls S.A., Warsaw, 1930’s). Click on the photo to enlarge.

Pasta do zębów Pulsa / Puls’ toothpaste (57)

Ulotka pasty do zębów Fr. Puls (Fryderyk Puls S.A., Warszawa). Lata 30.

Puls’ toothpaste leaflet (Fryderyk Puls S.A., Warsaw, 1930’s)